All posts filed under: Visual&Graphic

Thesis Collection ‘In Remembrance Of’ : Research Presentation (2/5)

“As things come and go, they show signs of their coming or going and these signs are considered to be beautiful. In this, beauty is an altered state of consciousness and can be seen in the mundane and simple object.”            ในยุคปัจจุบันมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกมากขึ้น ประกอบกับการเกิดปรากฏการณ์บูรพาภิวัฒน์ (Asia’s Rise) เป็นผลให้คนเมืองส่วนใหญ่ที่เดิมมีวิถีชีวิตอย่างเร่งรีบภายใต้ค่านิยมแบบตะวันตก เริ่มหันกลับมาสนใจวิถีตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะปรัชญาเซน ผู้วิจัยเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดของตราสินค้าเสื้อผ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดสำหรับกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน จากการวิจัยพบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคคนเมืองที่ต้องการเครื่องแต่งกายรูปแบบที่ดูเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ แต่แฝงด้วยความคิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวิถีชีวิต แต่ตราสินค้าในตลาดของไทยปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควร ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์ของชนชาติญี่ปุ่น ที่ปรากฏภายในปรัชญาเซนผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยมีขอบเขตเฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของนิกายเซนในเรื่องของสัจจะของธรรมชาติ ได้แก่ความเรียบง่าย ความไม่สมบูรณ์ ความไม่เที่ยงแท้ถาวรของสรรพสิ่ง และการเสื่อมสลาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าและออกแบบเครื่องแต่งกาย เท่านั้น  โดยบุคลิกภาพของตราสินค้า คือการผสมลักษณะตรงข้ามให้กลมกลืนกัน ได้แก่ Modern-Rustic, Minimal-Maximal, Strong-vulnerable, Imperfect-perfect เพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่สัมบูรณ์ของสรรพสิ่ง ตามแนวคิดปรัชญาเซนและวะบิ-ซะบิ ทั้งนี้ คอลเลคชั่นอันเป็นผลลัพธ์ของงานวิจัย ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งที่ผู้วิจัยได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Departures  นั่นคือการเรียนรู้ธรรมดาของชีวิตผ่านความตายและการค้นพบความงดงามในความตายของตัวเอกในเรื่องนั่นเอง แนวความคิด (Concept) : “The Graceful Death” ผู้วิจัยต้องการสื่อเรื่องราวที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาเซนผ่านคอลเลกชั่นเสื้อผ้า โดยนำเสนอแง่มุมที่งดงามหลังความตาย จากชุดแรกถึงชุดสุดท้ายแสดงให้เห็นความงามระหว่างแต่ละชั่วขณะชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน สู่ความตาย-ความทรงจำ-ความผูกพัน ของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป เมื่อก้าวข้ามความเสียใจไปแล้วจะพบว่าผู้ที่จากไปได้ทิ้งความงามอะไรไว้ให้ผู้ที่ยังอยู่ เนื่องจากเรื่องราวของภาพยนตร์ชี้ให้เห็นมุมมองที่ว่า ความตายอาจไม่ใช่จุดจบหรือสิ้นหวังเสมอไป แต่เป็นประตูแห่งการเดินทางไปสู่ที่แห่งใหม่ ทำให้เกิดความหวังที่จะได้พบกันอีกครั้ง โดยผู้ที่จากไปจะยังคงสวยงามอยู่ภายในความทรงจำ ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกครั้งที่นึกถึง โครงร่างเงา มีทั้งหลวมผสมเข้ารูป /ทรงเรขาคณิตผสมธรรมชาติ / สมดุลแบบอสมมาตร / โครงร่างที่มาจากเสื้อผ้าเบสิคและโครงเสื้อผ้าจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น กิโมโน , รายละเอียดพื้นผิวแฝงอยู่ในชุดอย่างไม่โจ่งแจ้ง ใช้การตัดกันของพื้นผิว-น้ำหนักตรงข้าม, การทดลองสร้างพื้นผิววัสดุใหม่ๆ และ  รายละเอียดการพับ ผูก ส่วนของเสื้อผ้า ที่มาจากพิธีกรรมในภาพยนตร์ , วัสดุและผ้า ใช้ผ้าขนสัตว์ (Felt/Wool), ผ้าฝ้าย (Cotton), ผ้าลินิน (Linen), ฝ้ายลินิน (Cotton Linen),ผ้าลายเนื้อไม้ (Wood-Grain) เป็นต้น โดยองค์ประกอบทั้งหมด เป็นการเล่าเรื่อง ที่แสดงถึงมุมมองในแง่บวกของสิ่งที่ถูกมองเป็นแง่ลบ อันมาจากปรัชญาเซน ที่สอนให้ยอมรับในด้านบวกของความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต และเรื่องราวของภาพยนตร์ที่จากโศกเศร้าก็ค่อยๆเผยให้เห็นด้านที่ลึกซึ้งและงดงามในความตายนั่นเอง Graphic Design, Sketch, Photography & Words : Courtesy of Kamonnart Ongwandee

screen-shot-2555-11-12-at-9-57-20-pm

Nouvelle – Autumn/Winter 13/14 Fashion Trend Forecast Project

Nouvelle – AW13/14 Fashion Trend Forecast Project These below are some of the pages I selected from my first trend forecasting project when I was in the third year at uni. We are assigned to create the AW13/14 fashion trend book, which was a three-people group project (I was with Mark and Ja) Our group started with an idea of the world after the apocalypse and came up with three ideas : Newlander, Nuclear Hero & New Hope Each of the main trends consists of two different micro trends which are described in the visual information : The story, keywords, color way, materials, print, surface, A-must details, texture, silhouettes & A-must items 1. Newlander (Lost Souls / Habitation) Returning the overturned : It is the simple way to get back the balance by adjusting the modern living to the way in the age the balance was 2. Nuclear Hero (Warriors / Artificial World) The absolute authority : It is the way to dominate and take full control over the nature, to keep things exactly in …

Bros. by Sretsis : A Fashion Merchandising & Branding Project

Bros. by Sretsis is the brand I set up in my fashion merchandising & branding project at uni, which mainly focuses on how to make a fashion brand remarkable and stand tall in the market. I chose Sretsis as a base brand as this girlish brand is very strong in characteristics. To extend the brand, I decided to create the menswear line for a young, romantic boys in town under the same philosophy as Sretsis. For more details, please read the text in the pictures

200779_10151036187459226_447874643_n

A Layered Cake Stack : Print Design for Disaya’s A/W12 tea party

A PROCESS First, I draw these cakes with a pencil on cartridge paper, then scanned them into computer. Digital colored, re-arranged and fixed the details in Adobe Photoshop. Click here to see more photos from Disaya Autumn/Winter 2012 “My Cup of Tea” Fashion Presentation As Seen in Disaya A/W12 “My Cup of Tea” These are just some of the looks, There are two more prints created by my senior Chatchanok Pink and p’O Terawat Teankaprasith. For more details of the collection, please kindly visit Disaya website Image Courtesy of Disaya As seen on Mimi Wade <3